เครื่องพ่นฝอยละอองละเอียด ULV
ผลิตจากบริษัท Curtis Dyna-fog®   ประเทศสหรัฐอเมริกา
ให้กำลังฉีดพ่นมากกว่าเครื่องพ่นทั่วไป   ใช้ง่ายสะดวก
แข็งแรงทนทาน  สามารถใช้ฉีดพ่นติดต่อกันได้นาน 6-8 ชั่วโมง เหมาะสมที่นำมาใช้ในการกำจัดยุง แมลงบิน แมลงทั่วไป และฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรค
คุณลักษณะของเครื่องพ่น
กำลังเครื่องยนต์ Tanaka, 2 จังหวะ 40 ซีซี, 2.2 แรงม้า
ปริมาณลมที่เป่าออกมา   160 ลบ.ม./ชม.
ผลิตเม็ดละอองน้ำยา 15-25 micron
อัตราการผสมน้ำมันเชื้อเพลิง 1 : 50 (น้ำมันหล่อลื่น : น้ำมันเบนซิน) ถังบรรจุน้ำมัน 1 ลิตร น้ำหนักเครื่องเปล่า  11.8 กิโลกรัม ถังบรรจุน้ำยาเคมี   3.8 ลิตร
ผ่านการรับรองจาก World Health Organization (WHO)

เครื่องพ่นเคมีฝอยละอองละเอียด(ULV)ชนิดหัวฉีดRotory,Air  Driven
ขนาด1.3 แรงม้า ชนิดสะพายหลังใช้กำจัดยุง และฆ่าเชื้อหวัดนก
Spin Mister  เครื่องพ่นเคมีฝอยละออง(ULV)สะพายหลังไหล่ฉีดพ่น
ทำงานด้วยเครื่องยนต์เบนซิน2จังหวะกำลังเครื่องยนต์ไม่เกิน กว่า2.5 แรงม้าเครื่องยนต์ Tannaka
1.เครื่องยนต์ใช้ส่วนผสมของน้ำมันหล่อลื่นกับน้ำมันเบนซินในสัดส่วน 1:50
2.ขนาดของเม็ดฝอยละออง(droplet Size)ที่ผลิตได้ต้องมีขนาด ไม่เกิน30  ไมครอน
3.สามารถอัดลมให้ปริมาตรลมไม่ต่ำ 500ลูกบาศก์เมตร /ชั่วโมง สามารถปรับการผลิตขนาดเม็ดละอองยาได้  50-100
4.เครื่องพ่นฝอยละอองใช้เครื่องยนต์หัวฉีดแบบ Spirent tec หรือ Rotary ,Ari  Driven
5.ระดับของเสียง   ขณะฉีดพ่นมีความดังของเสียง 70  dba
6.อัตราการไหลของน้ำยาที่ฉีดพ่นออกมาสามารถปรับได้ 0-36 ลิตรต่อชั่วโมง
7.ถึงบรรจุน้ำยาเคมี ทำด้วยวัสดุคงทนไม่เป็นสนิม ทนต่อความร้อน ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมีความจุไม่เกิน5ลิตร
8.ถึงบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงทำด้วยวัสดุคงทนไม่เป็นสนิม ทนต่อความร้อนทนต่อการกัดกร่อนของน้ำมันเชื้อเพลิง บรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงไม่เกิน 0.7 ลิตร
9.ถังน้ำยาเคมี แยกออกจากตัวเครื่องพ่นคนละส่วนกัน สะดวกในการฉีดพ่น
10.เครื่องคอมเพรสเซอร์ เป็นแบบดรตารี่(Rotary Pump)หรือระบบพัดลม
11.น้ำหนักเครื่องเปล่า(ไม่รวมน้ำยาเคมีและน้ำมันเชื้อเพลิง) ไม่เกิน   6.3  กิโลกรัม