ทรายซาโก 1จี    
คุณสมบัติ       สารกำจัดลูกน้ำยุง ออกฤทธิ์ทำลายประสาทการหายใจของลูกน้ำ

                        ยุงชนิด ต่างๆ  และสามารถกำจัดตัวอ่อนของแมลงชนิดอื่นๆได้ดี

                        เช่น แมลงหวี่ขาว ริ้นน้ำจืด ริ้นน้ำเค็ม ริ้นดำ เป็นต้น
ประโยชน์       ใช้ป้องกันกำจัดลูกน้ำยุงต่างๆ เช่น ยุงลาย ควบคุมได้นาน 3 เดือน
วิธีใช้               1. ใส่ในภาชนะที่ใส่น้ำใช้ อัตรา 1 กรัมต่อน้ำ 10 ลิตร
                        2 . ใส่ ขาตู้กันมด แจกัน ใช้โรยในอัตรา 1/10 ช้อนชา
ขนาดบรรจุ     50 กรัม และ 25 กิโลกรัม